fbpx

Kaustinen vanha metsä 8,2 ha

Kaustinen vanha metsä 8,2 ha

sijaintikartta Yliniitty

Vanhaa metsää 8,2 ha Kaustinen

Kaksipalstainen metsäpalsta noin 8,2 ha määräalana Kaustisen Särkkisessä Fiulikankaalla  tilasta 236-401-5-97. Palsta sijaitsee Särkkisentie 342 osoitteen kohdalta lähtevän metsätieuran pohjoispuolella. Palsta kattaa käytännössä maastoon paalutetun ympäristötukisopimuksen alueen. Sopimus on päättymässä  11.6.2024, joten se on palaamassa takaisin metsätalouden piiriin, ellei ostaja jatka suojelua joko omatoimisesti tai valtion käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Kiinteistörekisteriote 5:97      Kartat Fiulikangas vanha metsä

Mhy:n 17.5.2023 laadittu metsäarvio on tehty koko Fiulikankaan 18,7 ha:n palstalle. Arviosta ympäristötukisopimuksen kuviot poimien saadaan kuvioiden pinta-alaksi 8,2 ha ja  summa-arvoksi noin 81.000 € ja arvion mukaisella kokonaisarvion korjauksella käyväksi arvoksi noin 65.000 €.  Suurin osa puustosta on vanhaa kuusikkoa osin jopa yli 300 m3/ha.  Ainespuustoa on yhteensä noin 1500 m3 ja energiapuut päälle.

Mhyn arvion kuviotiedot

Metsätaloudellista käyttöä rajoittaa metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, joita on julkisen metsävaratiedon mukaan kuvioilla 2 korpi 0,5 ha, pienialainen suo kuviolla 3 0,6 ha ja kuviolla 8 0,2 ha, kuviolla 4 0,1 ha sarakorpi, kuvio 17  0,8 ha rehevä korpi.  Metsätalouden käyttöön on siis jäämässä runsaspuustoiset vanhan metsän kuviot energiapuineen eli kuviot  1 (0,3 ha) 117 m3,  9 (3,4 ha) 1250 m3, 11 (0,5 ha) 270 m3, 12 (0,6 ha) 145 m3, 16 (0,6 ha) 370 m3 eli yhteensä 5,4 ha noin 2000 m3 energiapuineen julkisen metsävaratiedon vuoden 2021 inventoinnin mukaan. Osaa hakkuista voi rajoittaa myös metsäsertifioinnin kriteerit, sillä metsä on poikkeuksellinen.

Palsta soveltuu luonteensa vuoksi parhaiten suojeluun. Mutta kun ympäristötuki sopimus päättyy, niin yksi varteenotettava vaihtoehto on toki avohakkuu.  Metsämääräala myydään tarjousten perusteella.

 

Tee tarjous tästä Kaustisen Fiulikankaan ympäristötukisopimusmetsästä määräalana alla olevalla lomakkeella viimeistään 10.6. klo 24 mennessä. Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen sekä lohkomiskulut ja lainhuudon lunastamiskulut Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan sekä 3 %:n varainsiirtoveron.