fbpx

Kokkola Kasikulma 10,0 ha

Kokkola Kasikulma 10,0 ha

metsäpalsta m608

Kokkola, Kasikulma, metsäpalsta 10,0 ha

Kokkolan Kasikulman pohjoispuolella  hirviaidan portin kohdalla erillinen metsäpalstamääräala 10,0 ha tilasta Rantapelto 272-422-3-92. Kyseessä on  palsta 3:92/3, joka saa M608 tunnisteen.  Ei osuuksia yhteisiin alueisiin. Tieoikeus eteläpäähän Pohjanlahdentie 762 tieliittymän kautta ja pohjoispäähän Isosaarentie 44 osoitteen kautta, joten metsäpalstan saavutettavuus on hyvä. 

Kiinteistörekisteriote 3 92        Metsäarvio 3 92 M608

Metsäarvio 40.000 €

Tuoreen metsäarvion mukaan ainespuuta noin 1050 m3 ja energiapuut päälle. Valtaosin MT-tyypin kangasta ja soistunutta kangasta, mikä on metsäojituksen myötä palautunut takaisin kangasmaaksi. Keskellä palstaa 1,4 ha keväällä istutettu kuusentaimikko. Muu osa puustoista nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää ikäluokissa 19-62 v.  Kuusikkokuvio 29 1,9 ha on harvennettu 2023, samoin nuori  koivuvaltainen metsä kuviolla 27 0,4 ha. Muu pohjoispää sekä eteläosa harvennettavissa. Puuston hakkuuarvo noin 40.000 €, nuorten metsien odotusarvolisä 5400 €, taimikot 840 € ja metsämaapohja 3850 €. Käypä arvo 4000 €/ha eli yhteensä 40.000 € eli  38,2 €/ ainespuu m3.

Metsäpalsta myydään tarjouskaupalla lähtöhinnalla 40.000 € ja tarjoukset siitä ylöspäin. Ostaja maksaa lohkomiskulun, kaupanvahvistuksen 128 € sekä lainhuudon hankinnan kulut.

 

Tee tarjous tästä metsätila Kokkola Kasikulma 10,0 ja metsäpalstamääräalasta 3:92 M608  alla olevalla lomakkeella.