fbpx

Kaustinen Lumppio 27,2 ha

Kaustinen Lumppio 27,2 ha

tulo metsätilalle

Kaustinen metsätila Lumppiossa 4:0  27,2 ha

Kaustisen ja Vetelin rajalla Lumppiossa metsätila Järvelä 236-407-4-0 ilman noin 1,7 ha rakennuspaikkaa ja sillä sijaitsevia rakennuksia osoitteessa Lumppiontie 682.   Kantatilan tarkka pinta-ala määräytyy myyjälle jäävän määralan lohkomistoimituksessa ja on noin 27,2 ha.  Metsätila sijaitsee Lumppiotie 648-699 ja itärajan osalta Pilvilammentie 1-48 kohdalla.  Ei osuuksia yhteisiin alueisiin.

Kiinteistörekisteriote 4 0

Metsätilalla on pääosin vuonna 2017 harvennettuja nuoria kasvatusmetsiä noin 30 % ja varttuneita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä noin 50 %  ja taimikoita noin 20 % metsämaan pinta-alasta.  Keskitilavuus on noin 110 m3/ha ja kasvu 161 m3/vuodessa. Puuston määrä on julkisen metsävaratiedon mukaan rakennuspaikka vähentäen noin 2600 m3 (tukkia 630 m3 kuitua 1993 m3) 44 %:sti mäntyä, 43 % koivua ja 12 % kuusta ja arvo noin 96.000 €, mutta molemmat tarkentuvat kesäkuun alussa maastoarvion kuvien ja videon valmistumisen jälkeen. Kuviolle 6 esitetään avohakkuuta, kuviolle 23 ylispuiden poistoa, kuviolle 19 harvennusta ja kuviolle 27 ensiharvennusta. Nuoren metsän hoitoa esitetään kuviolle 5, 8, 9 ja 17.

Metsäpalsta myydään tarjouskaupalla. Tarjousten eräpäivä päätetään kesäkuussa varteenotettavan ostotarjouksen saamisen jälkeen. Ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € sekä lainhuudon hankinnan kulut.

 

Tee tarjous tästä metsätila Kaustinen Järvelä 4:0  27,2 ha  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla yhdessä metsätilan Lisäkuusela 18:40 37,28 ha kanssa.

Kaustinen Lisäkuusela 37,28 ha

Kaustinen Lisäkuusela 37,28 ha

Kaustinen metsätila Lisäkuusela 18:40  37,28 ha

Lumppion pohjoispuolella ja Vissaveden itäpuolella metsätila Lisäkuusela 236-401-18-40 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 37,28 ha.  Ei osuuksia yhteisiin alueisiin. Lumppiontien ja Vissavedentie yhdistävä polku kulkee metsätilan pohjoisrajaa pitkin.

Kiinteistörekisteriote Lisäkuusela

Metsäarvio Lisäkuusela

Metsätilalla on pääosin 2017 harvennettuja nuoria ja varttuneita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä noin 29 ha ja neva-alue kitu-/joutomaata noin 8,6 ha. Puuston määrä on tuoreen metsäarvion mukaan 2688 m3 ja käypä metsätalousarvo 82500 € eli noin 36 €/aines-m3. Kasvu on hyvä noin 5 % vuodessa, joten arvo kehittyy kohisten.  Kuviolle 5 esitetään nuoren metsän hoitoa ja kuvioille 11 ja 16 harvennusta.

Metsäpalsta myydään tarjouskaupalla. Tarjoukset viimeistään  tiistaina 9.7.2024. Ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € sekä lainhuudon hankinnan kulut. Tarjouksen voi jättää saman omistajaryhmän omistaman Järvelä -tilan kanssa myös 64,5 ha metsätilaparina.

 

Tee tarjous tästä metsätila Kaustinen Lisäkuusela 18:40  37,28 ha  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla metsätilan Järvelä 4:0 noin 27,2 ha kanssa viimeistään 9.7 klo 24 mennessä.

Kruunupyy 3,1 ha ja rantatontti

Kruunupyy 3,1 ha ja rantatontti

Kruunupyy metsätila 3,1 ha joen rannalla

Kruunupyyssä Perhonjoen ja Mustosen risteyksessä Karvalammentien päässä 3,1 ha metsätila Aarela 288-415-6-4. Kulku ja tieoikeus menee Paasilasta Sjövallintie 155 osoitteen kohdalta lähtevän Karvalammentien kautta. Ei osuuksia yhteisiin.

Alue on vielä kaavoittamaton. Kunnasta saadun sähköpostitiedon mukaan rantaviivaa on noin 295 metriä. Joten poikkeamislupahakemuksella yksi rantarakennuspaikka on varma. Jos alue aikanaan kaavoitetaan, niin siihen pitäisi saada vielä yksi tontti. Hyvä rakennuspaikka-aihio on sekä Mustosen puolella pohjoisrannalla että Perhonjoen puolella  etelärannalla oheisten kuvien ja kartan mukaisesti. Nevana olevaa vesijättöä voi tilan alueella poistaa toimenpideluvalla, eli sitä ei tarvitse ns. lunastaa. Tilan raja ulottuu vesialueen puolelle asti.

Puusto metsätilan kangasalueella on hyvää varttunutta pitkää pääosin mäntyä kasvavaa kasvatusmetsää. Tuoreen metsäarvion mukaan puustoa on noin 350 m3 ja metsämaata 2,1 ha. Ranta on nevaa ja osin rämettä yhteensä 0,7 ha. Vesialuetta on 0,3 ha.  Metsätilan käypä metsäarvo on 15.000 €.

Rantarakennuspaikka

Rantarakennuspaikkojen arvot vaihtelevat voimakkaasti paikan ja sijainnin ja rannan mukaan 10.000 €:sta aina 80.000 €:oon asti. Tilan arvioon rakennuspaikan arvo on laitettu tasoon 18.000 €. Ja siten koko metsätilan arvio on 33.000 €.

Kiinteistorekisteriote     Arvio Aarela 6 4

Rantametsätila myydään tarjouskauppa lähtöhinnalla 25.000 € / sen yli korkein tarjous.

Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 128 € ja omat  lainhuudonhaun kulut sekä varainsiirtoveron 3 %.

 

Tee ostotarjous Kruunupyyn metsätilasta ja rantarakennuspaikasta alla olevalla lomakkeella.