fbpx

Halsuan kunnan moitekanne nurin

Pohjanmaan käräjäoikeus on ratkaissut kunnanjohtaja Jari Penttilän moitekanteen Kanniston tuulipuiston alueella olevan metsätien osalta jättämällä asian silleen. 15.12.2022 tiekunnan vuosikokous oli laillinen ja päätösvaltainen.  Mutta Penttilä –  kuntalain ja kunnan hallintosäännön vastaisesti ilman kunnanhallituksen päätöstä –  lähti moittimaan vuosikokousta ja kaikkia sen päätöksiä kunnan nimissä vaatien koko kokouksen mitätöimistä. 

Tiekunta oli päättänyt mm tienkäyttöoikeudesta tuuliyhtiölle. Metsänomistajille on hyvin tärkeää, että tuuliyhtiö perusparantaa tien kantavuutta tuulipuiston rakentamista ja sen myöhempää ylläpitoa varten ja hoitaa myös talvikunnossapidon.  Metsänomistajien Liitto katsoo, että tuuliyhtiön työ ja ylläpito metsätien suhteen on merkittävä osa tuulipuistosta alueelle ja metsänomistajille saatavaa kokonaishyötyä.

Kunnanjohtaja toimi kunta-alan asiantuntijana tiekunnan ylimääräisissä kokouksissa 9.2.2023 ja 15.3.2023 toimien kokouksen sihteerinä. Käräjäoikeuden tuomiot 22.3.2023 ja 2.2.2024 osoittavat, että kaikki kunnanjohtajan kokouksen sihteerinä pöytäkirjaamat kokouksen äänestyspäätökset julistettiin pätemättömiksi. Samoin julistettiin pätemättömäksi päätökset, joita ei ollut kokouskutsussa mainittu käsiteltäviksi asioiksi.  Penttilä yritti soveltaa kuntalakia tiekunnan hallinnointiin ja epäonnistui siinä kolmen käräjäoikeuden tuomion osoittaman verran. Jo yksityistielain 1 § lähtee yhdenvertaisuusperiaatteesta ja oikeudenmukaisuudesta ja 65 § antaa mahdollisuuden moittia näiden periaatteiden rikkomista tiekunnan kokouksissa ja päätöksenteossa. Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto avusti 15.12.2022 valittua hoitokuntaa ja sai kaikki lainvastaiset ja tiekunnalle sekä alueen metsänomistajille haitalliset päätökset nurin.

Kunnanjohtaja lähti kunnan edustajana tukemaan vuosiksi 2004-2008 valittua ns. Karhukorven hoitokuntaa, joka ei ollut kokoontunut sitten vuoden 2006 vuosikokouksen jälkeen ollenkaan.  Lainvoimaisen ja oikeusvoimaisen tuomion ja pätemättömäksi julistamisen taustalla oli se, että vuosikokous 2022 ei antanut tili- ja vastuuvapautta eikä tilitystä hyväksytty. Perusteena oli se, että  tiekunnan varoja oli käytetty ilman tiekunnan vahvistamaa talousarviota vuodesta 2004 alkaen; palkkioita oli nostettu ilman vuosikokouksen päättämää palkkioperustetta samoin vuodesta 2004 alkaen; vuotuisia lanauksia ja vesakontorjuntaa oli laiminlyöty ja maksuunpanoa ei ollut tehty tieosakkaille eikä muille tienkäyttäjille edes raskaan murskeajoliikenteen osaltakaan; 2004 valittujen tilityksen tarkastajien raporttia ei vuosikokoukselle esitetty. Lisäksi perusparannushankkeen 2006-2009 toteutus oli jätetty hyväksymättä tiekunnan vuosikokouksessa. Perustetta tili- ja vastuuvapauden antamiselle ja tilityksen hyväksymiselle ei siten ollut.