fbpx

Vierekkäiset voimalinjat liikaa

Jopa 172,5-212 m2 leveät linja-aukot tulossa

 

Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat lausui voimajohtohakkeen YVA:aan

Keski-Pohjanmaalla uusien 400 kV voimajohtohankkeiden suunnitellut linjaukset kulkevat lukuisten metsänomistajien maiden kautta.  Huono suunnittelu ilmenee siten, että suurjännitelinjoja aiotaan rakentaa jopa neljä-viisi vierekkäin jo olemassa olevan kahden vierekkäisen rinnalle. Ja tämä kaikki jotta tuuli- ja aurinkovoimahakkeiden sähkö saadaan 2030-luvulla virtaamaan etelään.

Etämetsänomistajien Liiton  tuoreena jäsenyhdistyksenä toimiva Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat lausui vakavan huolen metsätilanomistajien puolesta lausunnolla olleeseen voimajohtolinjan ympäristövaikutusten arviointiin.  Vierekkäiset voimalinjat liikaa. Olemassa olevien tuulivoimahankkeiden ja jo tiedossa olevien uusien tuulivoima-aluesuunnitelmien yhteensovitus on täysin epäonnistunut, jos nykyisten kahden voimajohtolinjan rinnalle tarvitaan nyt kaksi ja tulevaisuudessa vielä kolmas voimajohtolinja. Eli yhteensä jopa viisi vierekkäistä linjaa ja 212 metriä leveät aukot halki metsien ja kylien!

Vierekkäiset voimalinjat liikaa

Suunniteltu voimajohdon perusrakenne pylväsmallina on siis täysin virheellinen. Keski-Euroopassa on jo pitkään osattu rakentaa vain yksi linja-aukko ja johdot pylvääseen moneen eri kerrokseen. Väärä pylväsmalli johtaa kestämättömään tilanteeseen  metsäalueiden menettämisen suhteen. Tuuli- ja aurinkovoimaa varten voimajohtolinjat tulee jo lähtökohtaisesti perustaa monikerroksiset johdot mahdollistaviin pylväisiin. Olemassa olevia tuulivoima-aihioita on Keski-Pohjanmaalla ja nyt lausunnolla olleen Halsuan kunnan alueella useita, joista metsätilanomistajat ovat jo vuokrasopimuksia allekirjoittaneet ja eri tuuliyhtiöiden kanssa. Ei voi olla niin hölmöläisen hommaa, että jokaista eri hanketta ja tuulipuistoa varten tarvitaan oma 400 kV johtoaukea.

Voimajohtohankkeet ovat myös ristiriidassa olemassa olevien vuokrasopimusten suhteen. Vuokrasopimuksissa metsätilanomistajille on sopimusperusteisesti luvattu mm. tiealueesta 1 €/m2, muuntajasta tai muusta sähkölaitteesta 2€/m2 ja ilmajohdosta 1,5 €/m2, ja peltoalueilla on luvattu korjata salaojituksetkin mitkä kaivamisen myötä rikkoontuvat, mutta nyt johtohankkeet aiotaan viedä lunastusmenettelyn kautta maaliin merkittävästi vuokrasopimuksissa olevia hintoja alempaan ns. lunastushintatasoon jopa 0,02 €/m2.  Ja johtojen alin korkeus maanpinnasta on turvaetäisyytenä aivan riittämätön jo nykyajan ja erityisesti tulevaisuuden maa- ja metsätalouden korkeille koneille. Tuulivoimaa kannatetaan, mutta nämä järkyttävät siirtolinjanäkymät eivät ole omiaan tuomaan ja rakentamaan metsätilanomistajien luottamusta hanketoimijoihin ja tuulivoimayhtiöihin päin.  Näin huonoa suunnittelua ei pidä hyväksyä toteutuksen pohjaksi.

Ota yhteyttä meihin - myy tai osta

Hei! Kiitos kun otat yhteyttä meihin. Täytä alla olevat tiedot ja lähetä meille viesti. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Voit myös antaa suostumuksesi saada tarjous välityspalveluista. Tervetuloa mukaan!