Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kaustinen Lomakangas 34,9 ha

Metsätila Kaustinen Virkkala 

Kaustisella Virkkalassa Lehmäjärventieltä lähtevän Lomakankaan pistotien päässä metsätila Anttola 16:170/1 pinta-alaltaan noin 34,9 ha.  Tieoikeus em. teiden kautta.  Tilalla on osuuksia kymmeneen yhteiseen maa- ja vesialueeseen kiinteistörekisteriotteen mukaisesti. Metsäpalsta  ja Perhonjoen rannassa oleva saman tilan pääosin peltomääräala 4,8 ha saavat pinta-alaansa vastaavan osuuden tilan osuuksista näihin yhteisiin alueisiin. Metsätilan tarkka pinta-ala määräytyy peltomääräalan lohkomistoimituksessa eikä pinta-ala ole hinnan määräytymisen peruste.  

Metsäarvion mukaan puustoa on energiapuineen 1320 m3. Käypä arvo on 45.000 €.  Isoa Kemera -hoidettua T2 -taimikkoa on noin 6 ha. Pientä T1 -taimikkoa 2021 istutettuna männylle ja osin kuuselle on 7,2 ha. Nuorta kasvatusmetsää on 3,1 ha ja varttunutta kasvatusmetsää 4,7 ha. Tilan alueella on kalliomaata metsälakikohteena 1,1 ha ja ns. erityisen tärkeänä elinympäristönä vähäpuustoista suota ja kalliomaata 9,4 ha. Suot ovat luonnontilaisia ja metsäojittamattomia. Mikontanhuan alueen yleiskaava ulottuu metsäpalstan länsipäähän asti. Samoin ehdotusvaiheessa oleva yleiskaava oheisten kuvien kaavaotteen mukaisesti. Länsipäässä on myös maakunnallisesti tärkeä maisema-alue kuvion 16 kalliomaan kohdalla. 

Metsäarvio Lomakangas        Anttola kiinteistörekisteriote

Metsäpalsta myydään kantatilana tarjouskaupalla ja myyjä pidättää oikeuden hyväksyä korkein ostotarjous.  Ostaja maksaa lisäksi kaupanvahvistuksen, varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta sekä lainhuudonhakemiskulut. Näiden summasta 60 % on ostajalle metsäverotuksessa metsävähennykseen  oikeuttavaa.

 

 

 

 

Tee tarjous kohteesta Kaustinen Lomakangas 236-401-16-170/1  metsätilasta alla olevalla lomakkeella.  

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-