fbpx

Kaustinen Lumppio 27,2 ha

Kaustinen Lumppio 27,2 ha

tulo metsätilalle

Kaustinen metsätila Lumppiossa 4:0  27,2 ha

Kaustisen ja Vetelin rajalla Lumppiossa metsätila Järvelä 236-407-4-0 ilman noin 1,7 ha rakennuspaikkaa ja sillä sijaitsevia rakennuksia osoitteessa Lumppiontie 682.   Kantatilan tarkka pinta-ala määräytyy myyjälle jäävän määralan lohkomistoimituksessa ja on noin 27,2 ha.  Metsätila sijaitsee Lumppiotie 648-699 ja itärajan osalta Pilvilammentie 1-48 kohdalla.  Ei osuuksia yhteisiin alueisiin.

Kiinteistörekisteriote 4 0

Metsätilalla on pääosin vuonna 2017 harvennettuja nuoria kasvatusmetsiä noin 30 % ja varttuneita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä noin 50 %  ja taimikoita noin 20 % metsämaan pinta-alasta.  Keskitilavuus on noin 110 m3/ha ja kasvu 161 m3/vuodessa. Puuston määrä on julkisen metsävaratiedon mukaan rakennuspaikka vähentäen noin 2600 m3 (tukkia 630 m3 kuitua 1993 m3) 44 %:sti mäntyä, 43 % koivua ja 12 % kuusta ja arvo noin 96.000 €, mutta molemmat tarkentuvat kesäkuun alussa maastoarvion kuvien ja videon valmistumisen jälkeen. Kuviolle 6 esitetään avohakkuuta, kuviolle 23 ylispuiden poistoa, kuviolle 19 harvennusta ja kuviolle 27 ensiharvennusta. Nuoren metsän hoitoa esitetään kuviolle 5, 8, 9 ja 17.

Metsäpalsta myydään tarjouskaupalla. Tarjousten eräpäivä päätetään kesäkuussa varteenotettavan ostotarjouksen saamisen jälkeen. Ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € sekä lainhuudon hankinnan kulut.

 

Tee tarjous tästä metsätila Kaustinen Järvelä 4:0  27,2 ha  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla yhdessä metsätilan Lisäkuusela 18:40 37,28 ha kanssa.

Kaustinen Lisäkuusela 37,28 ha

Kaustinen Lisäkuusela 37,28 ha

Kaustinen metsätila Lisäkuusela 18:40  37,28 ha

Lumppion pohjoispuolella ja Vissaveden itäpuolella metsätila Lisäkuusela 236-401-18-40 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 37,28 ha.  Ei osuuksia yhteisiin alueisiin. Lumppiontien ja Vissavedentie yhdistävä polku kulkee metsätilan pohjoisrajaa pitkin.

Kiinteistörekisteriote Lisäkuusela

Metsäarvio Lisäkuusela

Metsätilalla on pääosin 2017 harvennettuja nuoria ja varttuneita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä noin 29 ha ja neva-alue kitu-/joutomaata noin 8,6 ha. Puuston määrä on tuoreen metsäarvion mukaan 2688 m3 ja käypä metsätalousarvo 82500 € eli noin 36 €/aines-m3. Kasvu on hyvä noin 5 % vuodessa, joten arvo kehittyy kohisten.  Kuviolle 5 esitetään nuoren metsän hoitoa ja kuvioille 11 ja 16 harvennusta.

Metsäpalsta myydään tarjouskaupalla. Tarjoukset viimeistään  tiistaina 9.7.2024. Ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € sekä lainhuudon hankinnan kulut. Tarjouksen voi jättää saman omistajaryhmän omistaman Järvelä -tilan kanssa myös 64,5 ha metsätilaparina.

 

Tee tarjous tästä metsätila Kaustinen Lisäkuusela 18:40  37,28 ha  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla metsätilan Järvelä 4:0 noin 27,2 ha kanssa viimeistään 9.7 klo 24 mennessä.

KAUSTINEN 0,5635 ha rakennuspaikka

Kaustinen 0,5635 ha, pientalon rakennuspaikka, Toholammintie 351

Kaustisella Kalavedellä  rakennuspaikka Jaakkola 16:285 0,5635 ha:n suuruinen  tila osoitteen Toholammintie 351  kohdalla alla olevan kartan ja ilmakuvan mukaisesti.  Ei osuuksia yhteisiin.

Myyntikohde on tuoreessa Kaustisen keskustan osayleiskaavassa AP-1 eli maaseutumaisten pientalojen aluetta eli käytännössä rakennuspaikka-aluetta ja entistä peltoa.  Palstalla on  puulato oheisten kuvien mukaisesti.
Rakentaminen menee kaavamääräyksen ja Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Palstan arvo muodostuu sijainnin ja osayleiskaavan rakennuspaikan perusteella sekä vähäisen polttopuunmetsän perusteella.

Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 128 €, 3 %:n varainsiirtoveron, lainhuudon lunastamismaksun.

Tee tarjous kohteesta  alla olevalla lomakkeella.

Kaustinen asuinpaikkana

Kaustinen on kunta Keski-Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa. Se on tunnettu erityisesti rikkaasta kansanmusiikin perinteestään ja onkin usein kutsuttu Suomen kansanmusiikkipääkaupungiksi. Tässä muutamia keskeisiä seikkoja Kaustisesta:

  1. Kansanmusiikki ja Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat: Kaustinen on kuuluisa vuosittaisista kansanmusiikkijuhlistaan, jotka ovat yksi Euroopan suurimmista ja vanhimmista kansanmusiikkitapahtumista. Juhlat keräävät yhteen sekä paikallisia että kansainvälisiä esiintyjiä ja musiikin ystäviä.
  2. Kulttuuri ja Perinne: Kaustisella on vahva musiikillinen ja kulttuurinen perinne. Kunnassa toimii useita kansanmusiikkiin keskittyviä oppilaitoksia, kuten Kaustisen kansanmusiikki-instituutti.
  3. Sijainti ja Liikenneyhteydet: Kaustinen sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, lähellä Kokkolaa. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet, ja se on saavutettavissa helposti niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin.
  4. Luonto ja Ulkoilumahdollisuudet: Kaustisen ympäristö tarjoaa kauniita luontomaisemia ja hyviä mahdollisuuksia ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Alueella on monipuolisia reittejä niin patikointiin, pyöräilyyn kuin hiihtoonkin.
  5. Palvelut: Kaustisella on kattavat peruspalvelut, kuten kouluja, päiväkoteja, kauppoja ja terveyspalveluita. Kunta panostaa asukkaidensa hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.
  6. Talous ja Työllisyys: Kunnan talous on perinteisesti nojannut maatalouteen ja pienyrittäjyyteen, mutta myös kulttuuri ja matkailu ovat tärkeitä elinkeinoja, erityisesti kansanmusiikkijuhlien aikaan.

Kaustinen tarjoaa rauhallisen ja kulttuuririkkaan ympäristön asumiseen, säilyttäen samalla vahvat perinteet ja tarjoten modernit palvelut.