fbpx

Ranua metsätilapari 1,6 ha

Ranua metsätilapari 1,6 ha

lahestymiskartta

Metsätilapari Ranualla 1,6 ha

Ranuan Maurun kylän pohjoispuolella metsätilapari pinta-alaltaan yhteensä 1,65 ha osoitteen Ruonalammentie 73 kohdalla. Simontie 180 Ranua osoitteen kohdalta Simojoen pohjoispuolelta Mauruntietä 3,5 km ja käännytään oikealle Alkulantielle, jota 1 km ja taas oikealle Ruonalammentielle, jota noin 7,2 km. Tieoikeus Ruonalammen rantaan asti.

Kiinteistorekisteriote Ruonakumpu      Kiinteistorekisteriote Ruonametsä

Tienvarressa on tila Ruonakumpu 683-404-4-32 pinta-alaltaan 0,832 ha ja 80 metrin päässä tiestä tila Ruonametsä 683-404-4-33 0,82 ha. Tiloilla on oikeus yhteiseen vesialueeseen ja maa-alueeseen rekisteriotteen mukaisesti. Myyjä on hankkinut tilaparin vapaa-ajan rakennuspaikaksi.  Rakentaminen on mahdollista Ranuan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Metsätilapari on kokonaisuudessaan ensiharvennuksen tarpeessa olevaa hyvää noin 46 vuotiasta männylle aurattuun maahan viljeltyä kangasmaan kasvatusmetsää. Kuusta ja koivua on luontaisesti sekapuuna jonkin verran. Puustoa energiapuineen noin 200 m3.  Alue ei kuulu tuulivoimahankkeiden alueelle. Lähin on pohjoispuolella oleva Suhankotuulihanke.

Metsätilapari myydään tarjouskaupalla hintapyynnöllä yli 10.000 € / tarjous. Tiloista voi jättää myös erillistarjouksen. Paras tuotto myyjän kannalta ratkaisee myyntijärjestyksen. Ostaja maksaa lisäksi 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen (128 € ) ja  tilakohtaisen lainhuudonlunastusmaksun.

Ranuan kunta vapaa-ajan rakentajalle

Ranua on kunta Pohjois-Suomessa, Lapin maakunnassa, tunnettu erityisesti luonnonkauniista maisemistaan, rikkaasta luontoympäristöstään ja monipuolisista ulkoilu- ja vapaa-ajan mahdollisuuksistaan. Jos olet hankkimassa vapaa-ajan rakennuspaikkaa Ranualta, tässä on joitakin hyödyllisiä tietoja ja vinkkejä, jotka kannattaa ottaa huomioon:

Luonto ja Ympäristö

Ranuanjärvi ja muut vesistöt: Ranua tarjoaa upeita mahdollisuuksia vesistöjen äärellä, kuten kalastukseen, veneilyyn ja uimiseen. Ranuanjärvi ja alueen monet pienemmät järvet ja joet ovat ihanteellisia paikkoja rentoutumiseen ja luonnosta nauttimiseen.
Metsät ja marjastus: Alueen laajat metsät tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen. Lapin luonto on tunnettu runsaista hillasoista, mustikoista ja puolukoista.
Vaellus ja ulkoilu: Ranualla on useita merkittyjä vaellusreittejä ja luontopolkuja, jotka soveltuvat kaikenikäisille ja -kuntoisille. Talvella alueella voi harrastaa myös hiihtoa ja lumikenkäilyä.

Nähtävyydet ja Aktiviteetit

Ranuan eläinpuisto: Ranuan eläinpuisto on yksi alueen suosituimmista nähtävyyksistä, jossa voi nähdä arktisia eläimiä niiden luonnollisessa ympäristössä. Eläinpuisto on avoinna ympäri vuoden ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua pohjoisen eläimistöön.
Hillafarmi: Ranualla on myös mahdollisuus vierailla hillafarmeilla, joissa voi tutustua hillanviljelyyn ja maistella paikallisia herkkuja.

Tapahtumat

Ranualla järjestetään vuoden aikana useita tapahtumia, kuten hillamarkkinat ja perinteisiä markkinoita ja kulttuuritapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua paikalliseen kulttuuriin ja perinteisiin.

Rakentaminen ja Asutus

Rakennusmääräykset: Vapaa-ajan rakennuspaikan omistajana on tärkeää tutustua paikallisiin rakennusmääräyksiin ja -sääntöihin. Ranuan kunta tarjoaa tietoa ja ohjeistusta rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Palvelut

Vaikka Ranua on luonnonläheinen alue, peruspalvelut, kuten kaupat, terveyspalvelut ja koulut, löytyvät kunnan keskustasta. Lisäksi alueella on hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin ja Rovaniemelle.

Yhteisö ja Elämäntapa

Yhteisöllisyys: Ranualaiset ovat tunnettuja vieraanvaraisuudestaan ja yhteisöllisyydestään. Vapaa-ajan asukkaana pääset osaksi aktiivista yhteisöä, jossa luonto ja ulkoilu ovat keskeisessä roolissa.

Kestävä kehitys

Ranualla arvostetaan luonnon kunnioittamista ja kestävää kehitystä. Vapaa-ajan asukkaana voit osallistua näihin pyrkimyksiin esimerkiksi suosimalla paikallisia tuotteita ja palveluita.
Hankkiessasi vapaa-ajan rakennuspaikkaa Ranualta, saat mahdollisuuden nauttia Lapin ainutlaatuisesta luonnosta ja elämäntavasta. On tärkeää muistaa, että paikalliseen yhteisöön tutustuminen ja sen tapojen kunnioittaminen tekevät kokemuksestasi vielä rikkaamman.

 

 

Tee tarjous tästä Ranua Mauru, Ruonalammintie 73 metsätilaparista alla olevalla lomakkeella viimeistään 20.5.2024

Korsnäs tontti ja niitty / tomt och äng

Korsnäs tontti ja niitty / tomt och äng

Korsnäs Molpe Fladan tontti ja niittyalue

Osoitteen Flatgrundsvägen 30-32 kohdalla noin 1,3 ha-1,44 määräala maa- ja metsätilasta Rosvik 280-405-27-0. Kohde sijaitsee Vaasan eteläpuolella Korsnäsin kunnassa Moikipään (Molpen) kylässä.

Tieltä meren suuntaan ulottuva pitkä kapea palsta on keskiosassa vanhaa viljelemätöntä peltoa noin 0,9 ha oheisten kuvien mukaisesti. Palstan päässä on vuonna 2020 istutettua kuusen taimikkoa lehtomaisella maapohjalla 0,2 ha. Tien ja pellon välissä on lehtomaisen kankaan metsää 0,2 ha.  Palsta toimii sekä maa- ja metsäpastana että potentiaalisena rakennuspaikkana valmiine sähkö- ja vesiliittymineen (Molbe Vatten Ab:n vesiliittymä). Myös jätevesi viemäri menee tienvarressa.

Tienvarressa on purukuntoiset rakennukset noin 0,1 ha rakennuspaikka-alueella (kuvan keskellä talo pääty tielle  ja ulkorakennus), mutta niillä ei ole taloudellista arvoa ja omistajat saavat ne halutessaan purkaa. Kiinteistövero maapohjalle ja rakennuksille on yhteensä verotusarvona 1968,63 € ja veron määrä 21,51 €/v (rakennus käyttökelvoton verotusarvolla 519,63). Jos et halua purkukuntoisia rakennuksia, niin tarjoa vain tontista ja niittyalueesta/metsästä.

Kaavatieto

Kiinteistorekisteriote Rosvik

Määräalan alueella on 31.7.2024 voimaan tullut yleiskaava. Sen mukaan tienvarsi kuuluu AP-alueeseen ja pelto ja sen päässä oleva metsäkuvio M-2 alueeseen. Palsta kuuluu myös kahden ME alueen sv-alueeseen alla näkyvän kaavakarttaotteen mukaisesti. AP-2 on erillispientalojen asuinalue, missä saa rakentaa pientalot alla olevan kaavaselosteen mukaisesti. E-luku on 0,1 tässä paikassa eli rakennusoikeutta on hyvin. Lisätietoja Korsäsin kunta tekninen toimisto.

yleiskaavakarttaote moikipaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen Flatgrundsvägen 30-32, en fastighetsdel på cirka 1,3 ha-1,44 från jord- och skogsfastigheten Rosvik 280-405-27-0. Objektet ligger söder om Vasa i kommunen Korsnäs, i byn  Molpe (Moikpää).

Den långa smala remsan som sträcker sig från vägen mot havet består i mitten av gammal oodlad åkermark på ungefär 0,9 ha enligt de bifogade bilderna. I änden av remsan finns granplantage planterat år 2020 på en lövskogsliknande mark på 0,2 ha. Mellan vägen och åkern finns skog på lövskogsliknande sandmark på 0,2 ha. Remsan fungerar både som jord- och skogsfastighet samt potentiell byggplats med färdiga el- och vattenanslutningar (vattenanslutning från Molbe Vatten Ab). Även avloppsvattenledningen går längs vägen.

Vid vägkanten finns byggnader i rivningsbart skick på ungefär 0,1 ha byggnadsplats (i bilden mitt huset med gaveln mot vägen och en uthusbyggnad), men de har inget ekonomiskt värde och ägarna får riva dem om de så önskar. Fastighetsskatten för marken och byggnaderna är totalt en taxeringsvärde på 1968,63 € och skattebeloppet är 21,51 €/år (byggnaden är obrukbar med ett taxeringsvärde på 519,63). Om du inte vill ha de rivningsbara byggnaderna, så ge ett anbud endast för tomten och ängs-/skogsområdet.

På fastighetsdelen har en detaljplan trätt i kraft den 31.7.2024. Enligt den tillhör vägkanten AP-området och åkern samt skogen i dess ände tillhör M-2 området. Fastighetsdelen ingår också i två ME-områdens sv-område enligt den bifogade planutdraget. AP-2 är ett område för fristående småhus där det är tillåtet att bygga enligt den bifogade planbeskrivningen. Byggrätten är 0,1 på denna plats, vilket innebär goda byggrätter. För mer information, kontakta Korsnäs kommuns tekniska kontor.

Tee tarjous Korsnäs Molpe rakennuspaikkamääräalasta ja niitystä alla olevalla lomakkeella 

Kristiinankaupunki, hirsitalo

Kristiinankaupunki, hirsitalo

Hirsitalo, peruskorjauskohde 2-3h + k+et

Metsäläntie 155, Metsälä, Kristiinankaupunki

Hinta: 14 000 €

Koko: asuinalaa 40 m²/46 + ent.myymälätila 50

Vuosi: 1936

Vuonna 1936 valmistunut entinen kyläkauppa nyt peruskorjaustarpeessa oleva hyvähirsinen hirsitalo Kristiinankaupungissa 900 m2 tontilla osoitteessa Metsäläntie 155, 64440 Metsälä. Lähellä 8-tietä oleva talo on ollut viimeksi vuokrakäytössä 2018 ja sen jälkeen kylmillään. Talon kokonaisala on kiinteistöverotietojen mukaan 110 m2 ja talossa on ullakko.

Myydään peruskorjauskohteena vakituiseen asumiseen tai kesäpaikaksi vapaa-ajan tarkoitukseen.  

Kiinteistorekisteriote 1 118        Kiinteistorekisteriote 1 51

Tontti muodostuu kahdesta tilasta: Boda 287-417-1-51 700 m2 ja Tillboda 287-417-1-118 200 m2. Kiinteistörekisterin mukaan tilojen alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Tuoreiden kiinteistöverotietojen mukaan tilojen maapohjista verotusarvolla 1606,50 € 14,94 €/v ja 459,00 € 4,27 €, hirsitalosta verotusarvolla 3953,65 € 47,44 € ja ulkorakennuksesta verotusarvolla 4664,09 € 55,97 eli yhteensä kiinteistövero 2024 on 122,62 €.  

Fortumin sähköliittymä sisältyy kauppaan. Kaupungin vesiliittymä on olemassa ja sen sulkuventtiili on nyt kiinni, sillä keittiön vesiputki on peruskorjauksen tarpeessa. Viemäröintiä ei ole, keittiön tiskipöydän vesi menee viereiseen pelto-ojaan.

Tarvitaan käytännössä pintojen purku hirsirungolle, uudet pinnat, lämmitystapa ja jätevesijärjestelmä. Peltikatto niin talossa kuin viereisessä noin 100  m²  talousrakennuksessa ovat edelleen toimivat.

Metsälä asuinpaikkana

Metsälä, sijaitsee Kristiinankaupungin alueella, joka on osa Suomen Länsi-Suomea. Kristiinankaupunki tunnetaan historiallisesta merkityksestään ja kauniista vanhasta kaupungistaan, joka houkuttelee sekä matkailijoita että asukkaita nauttimaan sen ainutlaatuisesta tunnelmasta. Metsälä, kuten muutkin Kristiinankaupungin osat, hyötyy tästä kulttuurisesta ja historiallisesta rikkaudesta.

Asuinpaikkana Metsälä tarjoaa rauhallisen ja luonnonläheisen ympäristön. Alue on tunnettu metsistään ja maaseutumaisesta maisemastaan, mikä tekee siitä ihanteellisen paikan niille, jotka arvostavat luontoa ja rauhaa. Kristiinankaupungin alueella, mukaan lukien Metsälä, on hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja vapaa-ajan viettoon, kuten patikointiin, pyöräilyyn ja kalastukseen.

Tee ostotarjous Kristiinkankaupunki Metsälän talo ja tontit  alla olevalla lomakkeella.

Kokkola Öja 4 ha metsäpalsta

Kokkola Öja 4 ha metsäpalsta

sijaintikartta Yliniitty

Metsäpalsta 4,0 ha Kokkola, Öja

Metsäpalsta määräala Kokkola, Öja tilasta 272-417-1-85 erillispalsta nro 7 sijaitsee Aggnisundintie 90-95 osoitteen kohdalla tien molemmin puolin. Palsta rajoittuu etelä- ja länsirajaltaan viereiseen luonnonsuojelualueeseen.  Tieoikeus olemassa olevaa tietä pitkin. Tilan rasitustodistus on ns. puhdas. Määräala ei saa osuuksia tilan yhteisiin alueisiin.

Metsäarvio

Metsäarvio 1 87 palsta 7      kiinteistorekisteriote 1 85

Tuoreen metsäarvion mukaan metsäpalstalla on pääosin hyvää VT tyypin varttunutta 60-65 vuotiasta kasvatusmetsää kolmella kuviolla. Kuvio 4  0,3 ha ja T2 taimikkoa.   Puuston määrä on drone -avusteisen maastoarvion mukaan 725 m3. Mänty- ja kuusitukkia likipitäen yhtä paljon ja yhteensä noin 214 m3 ja kuitupuuta 477 m3. Odotusarviolisä on laskettu alueella mahdollisen harvennuksen jälkeiselle puustolle.   Käypä metsäarvo on 19 %:n kokonaisarvion korjauksen jälkeen 24.000 €.

Tarjouskauppa

Metsäpalsta 4,0 ha myydään määräalana tarjouskaupalla maaliskuun aikana.

Tee tarjous Kokkola, Öja 4,0 ha metsäpalstamääräala alla olevalla lomakkeella viimeistään pääsiäisen jälkeen 2.4.2024 klo 24 mennessä.

Kalajoki metsätila 26,5 ha

Kalajoki metsätila 26,5 ha

sijaintikartta Yliniitty

Metsätila 26,5 ha Kalajoen Rautilassa

Metsätila Yliniitty 208-437-28-4 sijaitsee Kokkolantie 1955, Kalajoki osoitteen kohdalla Himangalla Rautilan ja Kekolahden välissä 8-tien meren puolella.  Sopimustieoikeudet kartalla näkyviä kulku-uria myöden.  Vesijohtolinja menee metsätilan läpi ja näkyy mm maastossa ja ilmakuvalla. Tilan rasitustodistus on ns. puhdas.

Kiinteistörekisteriote Yliniitty 28 4        Metsäarvio Yliniitty 28 4

Metsäarvio

Tuoreen metsäarvion mukaan metsätila on hyvin hoidettu pääosin varttuneita kasvatusmetsiä sisältävä kunnostusojitettu tila. Taimikoita, aukkoja ja uudistuskypsää metsää ei ole ollenkaan. Nuoria kasvatusmetsiä on 3,3 ha.  Puuston määrä on drone -avusteisen maastoarvion mukaan 3192 m3. Mänty- ja kuusitukkia likipitäen yhtä paljon ja yhteensä noin 925 m3 ja kuitupuuta 2165 m3. Odotusarviolisä on laskettu nuorimmille kasvatusmetsille harvennuksen jälkeiselle puustolle.  Puuston vuotuinen kasvu on noin 160 m3/v, joten odotusarvolle on vastinetta.  Käypä metsäarvo on noin 21 %:n kokonaisarvion korjauksen jälkeen 100.000 €.

Tarjouskauppa

Metsätila Yliniitty 26,52 ha myydään tarjouskaupalla.  

Tee tarjous Kalajoki Rautila Yliniitty 28:4 26,52 ha metsätila alla olevalla lomakkeella viimeistään 6.5.2024 klo 24

Kokkola Katajalahti

Kokkola Katajalahti

Katajalahti

Kokkola, Katajalahti vapaa-ajan RA-rakennuspaikka

Kokkola Katajalahti -ranta-asemakaavan alueella vapaa-ajan rakennuspaikka määräalana tilasta Peikkometsä 272-422-32-17.  Alla olevan kaavakartan mukaisesti korttelissa  2 rakennuspaikka 1 (”tontti”  4000 m2:n määräalana) on osoitteessa Katajaluodontie 45 ja paikka 2  (4000 m2:n määräalana) on osoitteessa Katajaluodontie 43. Tieoikeus järjestyy lohkomistoimituksessa Katajaluodontieltä lähtevän ja ”tonteille” johtavan pistotien kautta.  Rakennuspaikkojen rakennusoikeus on 160 kerros-m2 / paikka ja tarkempi kuvaus kaavaselosteen alla olevan tekstin mukainen. Rakennuspaikoille on osoitettu ajoyhteydet. Ranta-asemakaava on hyväksytty 10.9.2018.

Kiinteistörekisteriote 32 17    Määräalat saavat pinta-alaansa vastaavan osuuden tilan osuuksista yhteiseen soramaahan 878-1 (Kunkaantien varressa 0,46 ha), yhteiseen vesialueeseen 272-876-3-1 (mm Ullavanjärvestä merialueelle asti)  ja yhteiseen maa-alueeseen 272-878-1-3 (mm Konginkari).

Kaavakartta

Kaavakartta

 

Kaavaseloste KatajalahtiHintapyyntö vapaa-ajan rantarakennuspaikalle on 33.000 € / määräala.  Määräalojen ympäristö on kaavassa M -merkinnällä metsätalousaluetta. Kaakkoispuolella on MY -alue eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Kokkola Katajalahti rantarakennuspaikat sijaitsevat noin kuuden kilometrin päässä Valtatiestä 8 siltä lähtevän Friisintien jatkeena olevan Katajaluodontie varrella. Friisintien kautta kuljetaan myös pienvenesatamaan ja lähes yhdeksälle kymmenelle loma-asunnolle Päiväniemen, Puotiniemen ja Katajaluodon alueille. Alueella ei ole kunnallista vesijohtoa eikä jätevesiviemäriä. Sähkölinja kulkee määräalojen kohdalla Katajaluodontien varressa.

 

Tee tarjous Kokkola Katajalahti  vapaa-ajan RA rakennuspaikasta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla.

Kannus metsätila 29,34 ha

Kannus metsätila 29,34 ha

Ojalanaro kartta

Kannus, Krekilä, metsätila  29 ha

Kannuksessa Krekiläntieltä lähtevän Vesikatkelmantien varressa metsätila Ojalanaro 217-403-2-87 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 29,34 ha.  Metsätilalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Tieoikeus on olemassa olevaa tietä pitkin. Tilan lounaispuolella Vesikatkelmantien takana on laaja Etelänevan luonnonsuojelualue. Metsätilan pohjoisosa rajoittuu tämän suojelualueeseen.  Myyntikohde on kuitenkin jämerästi ojitettua kasvavaa metsämaata ns. Hietaseljänharjua toisin kuin luonnontilaisena oleva suojelualue. Harju kuuluu pohjavesialueelle.

Rekisteriote Ojalanaro        Metsäarvio Ojalanaro        Ojalanaro kuviotiedot 14.3

Tuoreen 15.12.2023 päivätyn mhy:n metsäarvion mukaan puuston kokonaistilavuus on 1672 m3, mistä koivua 203 m3 ja mäntyä 1334 m3. Tukkipuuta on 180 m3 ja kuitupuuta 1357 m3 ja muuta runkopuuta pääosin energiapuuta 135 m3. T2 taimikoita on 11,7 ha eli 40 % pinta-alasta. Nuoria kasvatusmetsiä on 11,5 ha eli 39,2 % ja varttuneita kasvatusmetsiä 6,1 ha eli 20,8 %. Puuston keskitilavuus on 57 m3/ha ja kasvu 4,0 m3/ha/vuosi.  Metsäarvion mukaan metsämaapohjien arvoa on 6633 € eli keskimäärin 227 €/ha ja taimikoiden arvo 16296 € eli keskimäärin 1396 €/ha. Kasvatusmetsien puuston arvoa 54817 € ja siinä summassa nuorten metsien odotusarvolisää 19824 €.  Kokonaisarvo 77.746 € ja 23 %:n kokonaisarvon korjauksen jälkeen käypä arvo 59.864 € eli 2040 €/ha.

Ojalanaro kuvioilmakuva

Ojalanaro kuvioilmakuva

Kuviokartalta vihreällä ja ilmakuvalta vaalealla näkyvä kuvio 13 pinta-alaltaan 8,9 ha ja kuvio 5 1,2 ha ovat vuonna 2016 kylvettyä männyn taimikkoa ja taimikon varhaishoito olisi mahdollista, mutta ei vielä kiireellistä.  Metka -tuen määrä olisi 200 euroa hehtaarilta. Taimikonhoitoa esitetään myös kuviolle 2   0,7 ha.  Kuviolle 14  2,2 ha esitetään ensiharvennusta.

Julkinen metsävaratieto antaa samat kuvionrajat kuin mhy:n arviossa, mutta puumäärä on 18,6 % suurempi ollen 1983 m3 (kuviotiedot kuvissa alla). Viimevuonna toteutuneissa yli 10 ha metsätilakauppojen kauppahintatilastoissa (Metsälehden julkaisema Hannu Liljeroosin tilasto) myytyjen metsätilojen keskihinta oli lähes 40 € / ainespuun kuutiomäärä kun taimikoita oli vajaa viidennes ja  uudistuskypsiä 15 %. Arviokohteella puumäärä per ha on selvästi alempi kuin toteutuneiden kauppojen tilastossa, mutta markkinahinnan voisi silti olettaa olevan arviota korkeampi.

Metsätilan hintapyyntö on 69.700 € /   ostotarjoukset viimeistään ma 1.5.2024 klo 24.

 

Tee tarjous tästä Kannus, Krekilä metsätila Ojalanaro 217-403-2-87  29,34 ha alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla viimeistään 1.5.2023 klo 24.

Syötekylä luontotila

Syötekylä luontotila

Ainutlaatuinen metsätilapari Pudasjärvellä – Luonnon Ystävän Unelma

Metsätilapari 21,4 ha Syötekylän läheisyydessä Pudasjärvellä Karsikkoperäntie 361 osoitteen kohdalla molemmin puolin Kärryojan rannalla. Puustoa vähän alle 1000 m3 Kärryojan varressa ns. Metso -kohteena.

ilmakuva

Kiinteistörekisteriote 24 46    Kiinteistörekisteriote Puronvieri 23 64     Karttaote tilaparista Syötekylän lähellä

Harvinainen mahdollisuus omistaa osa Pudasjärven lumoavasta luonnosta

Tervetuloa tutustumaan Pudasjärvellä sijaitsevaan ainutlaatuiseen metsätilapariin, joka tarjoaa yhteensä 21,4 hehtaaria puhdasta luontoa ja rauhaa. Sijaitsevat Syötteen kansallispuiston ja laskettelurinteiden läheisyydessä. Nämä vierekkäiset metsätilat, 23:64 Puronvieri (6,57 ha) ja 24:16 Kuurnanmaa (14,83 ha), ovat todellinen luontokohde.

Sijainti täydellinen luontoaktiviteettien ystäville

 • Lähellä Syötteen Kansallispuistoa ja laskettelurinteitä: Metsätilat sijaitsevat Syötteen kansallispuiston ja Iso-Syötteen laskettelurinteiden läheisyydessä, tarjoten pääsyn lähialueen lukuisiin ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksiin.
 • Luonnonrauhaa ja yksityisyyttä: Ympäröivät valtion maat takaavat omat selkoset ja yksityisyyden, kaukana naapurin nurkkalaudoista.
  Pudasjärvi

  Pudasjärvi

Monipuoliset Mahdollisuudet ja Aktiviteetit

 • Luontoliikunnan paratiisi: Alueella kulkeva kelkkaura, lähellä olevat patikointi- ja pyöräilyreitit sekä Iso-Syöte bike park tarjoavat aktiviteetteja jokaiseen makuun.
 • Talviurheilun Mekka: Syöte on yksi Suomen lumisimmista alueista, jossa lumilajien ystävät voivat nauttia koiravaljakkoajeluista, moottorikelkkailusta, hiihdosta ja lumikenkäilystä.

Metsästys ja Kalastus – Luonnon Antimia

 • Rikas riistaelämä: Metsätilaparin alueella on Kärryojan varsi on ns metsokohde, jossa on voimassa oleva ympäristötukisopimus 31.5. 2032 asti. Pudasjärven monipuolinen luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet metsästykseen.
 • Kalastajan Unelma: Iijoen ja viereisen Pärjänjoen kalaisat vedet ja alueen monet järvet tarjoavat unohtumattomia kalastuskokemuksia.

Rakennusmahdollisuudet ja kehityspotentiaali

 • Rakennusluvat olleet: Myyjällä on ollut rakennusluvat näille tiloille, mikä antaa viitteen uusille omistajille mahdollisuudesta rakentaa unelmiensa loma-asunto tai pysyvä koti Pudasjärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.
 • Investointimahdollisuus: Metsätilaparin sijainti lähellä matkailupalveluita tekee siitä houkuttelevan investointikohteen.
  talvi tunturissa

  talvi tunturissa

Pudasjärvi – Elämyksiä Ympäri Vuoden

 • Kulttuuritapahtumat ja Aktiviteetit: Pudasjärvi tarjoaa vuoden ympäri tapahtumia, kuten Umpihankihiihdon MM-kisat ja Kesäpilikin MM-kisat, jotka tuovat alueelle eloa ja väriä.

  Pärjänjoki

  Pärjänjoki

Yhteenveto

Tämä metsätilapari on täydellinen valinta niille, jotka etsivät omaa rauhaa luonnon keskellä, mutta haluavat silti olla lähellä aktiivisen elämäntavan tarjoamia mahdollisuuksia. Olipa intohimosi metsästys, kalastus, laskettelu tai patikointi, tämä kohde tarjoaa kaiken tarvittavan.


Älä jää paitsi tästä ainutlaatuisesta tilaisuudesta – Ota yhteyttä ja tee ostotarjous nyt! Luo oma tarinasi Pudasjärven sydämessä.

Tämä kohde myydään tarjouskaupalla. Tee ostotarjous tästä Pudasjärven Syotekylän pohjouspuolella olevasta metsätilaparista alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla viimeistään 22.5.2024.

Kaustinen okt 4 mh maalämpö 158.000 €

Kaustinen okt 4 mh maalämpö 158.000 €

Holminiementie 12, Keskusta, Kaustinen

Sisätiloiltaan uutta vastaavaksi remontoitu muuttovalmis ja 2020-luvulle nykyaikaistettu omakotitalo. Edulliset asumiskulut kalliolämpötalona ja vielä lähellä keskustaa.  Talo on puurakenteinen ja tiilivuorinen, kattomuoto on harjakatto ja katteena konesaumapelti. Etupihalla kestopuuterassia liki 20 m2. Rakentamiskustannusten voimakkaan nousun takia nyt mainio ja taloudellinen vaihtoehto uudisrakentamiselle isolla 2240 m2 asemakaavatontilla, missä rakennusoikeutta on peräti 448 m2. Asuinpinta-alaa on 152 m2. Ja tässä talossa on neljä makuuhuonetta.

Neljä makuuhuonetta

Talon laajat ja monikäyttöiset huonetilat tarjoavat mahdollisuudet niin lapsiperheen asuinkäyttöön kuin kotitoimistolle ja nopean valokuidun myötä etätyöpisteelle tai erillisen ulko-oven ja työ-/päädyn huonetilan kautta ammatinharjoittamiseen.

Tontilla on lisäksi vuonna 2000 valmistunut puuverhoitu nosto-ovellinen eristetty ja sähköistetty autotalli 36 m2 ja 1971 valmistunut ulkovarasto 29 m2, mihin ovet ja sadevesijärjestelmä on uusittu.

Myyntihinta 158.000 €

Ostaja maksaa lisäksi kapanvahvistuksen ja omat  lainhuudonhaun kulut sekä varainsiirtoveron 4 % ellei ensiasunnon ostajan edellytykset täyty. Kiinteistövero vuonna 2024 on 238,8 €. Sähkön kulutus  vuonna 2022 on ollut peruslämpöpäällä ollen 4943 kWh 1137 € ja 2023 4761 kWh.  Vesi ja jätevesimaksut Kaustisen kunnan taksojen mukaiset: Vesi perusmaksu 37,20 €/v ja 1,30 €/m3, jätevesi perusmaksu 62 €/v ja 3,286 €/m3.

Holminiementie on viereisen Perhonjoen suuntainen tie ja lähellä keskustaa oleva rauhallinen asuinalue. Lähimmät kaupat 700 m päässä ja 1 km säteellä löytyvät koulut, päiväkoti ja muut kuntakeskustan palvelut. Turvallinen kävely-/pyörätie keskustaan ilman vilkkaan Toholammintien ylitystä.

Talon tiedot listattuna myös etuoven esitteessä.  Talon rakennusala on ulkomitoin 169 m2, sisämitoin 155 m2, 5h+k+s+ph+khh+th. Tekninen tila 3 m2 muissa tiloissa. Asuinpinta-alassa muut tilat sisäleveyden ja sisäpituuden tulona.

Peruskorjaus 2020-2021

Tilalla on tehty laajat peruskorjaukset niin pihan kuin rakennustenkin suhteen loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Tontin puustoa on voimakkaasti raivattu ja saatu näin rakennukset esiin. Piha-alueet on myös jyrsitty ja kylväen uusittu. Samalla talon ulkopuolinen kosteuseritys tehtiin 50 cm:n korkuisella patolevyllä ja uusittiin salaoja- ja sadevesijärjestelmät ja suodatinkangas kaivannon pohjalle ja routaeristeet päälle. Samalla todettiin talon seisovan tukevasti kuivan sorapatjan päällä. Myös ulkovaraston rännit, syöksyt ja sadevesikaivot uusittiin ja maalattiin samalla kun talon päätykolmiot maalattiin. Myös ikkunat maalattiin ja isojen ikkunoiden pellitykset uusittiin. Talon molemmat ulko-ovet ja avainjärjestelmä uusittiin pääovi 990*2200 ja sivuovi 750*2240 mm.

Kalliolämpöreiän syvyys on 180 m ja Niben 12 kW maalämpöpumppu tuli vanhan öljykattilan tilalle. Samalla patteristo huuhdeltiin vuosien myötä kertyneistä sakoista ja maalattiin. Pihatöihin kuuluivat lisäksi etupihan kestopuuterassin tekeminen ja valokuidun asentaminen talon kuitukoteloon asti.

Talon sisätyöt aloitettiin asbestikartoituksella. Ensimmäiseksi uusittiin viemäröinti ja runkolinja muoviseksi keittiöstä asti ja liitettiin siihen vesipisteiden ja lattiakaivojen putkitukset ja tehtiin lattialämmitysvaraus. Kosteat tilat purettiin ja rakennettiin nykyisten rakennus- ja vesieristysnormien mukaisesti. Lämmitys- ja käyttövesiputket ovat pintavetoina. Wc:n, khh:een ja pesuhuoneen käyttövesiputket on uusittu samoin keittiön, wc.n ja saunaosaston vesikalusteet, pesualtaat ja wc-pytyt on uusittu. Sauna uusittiin kokonaan. Wc:n, pesuhuoneen ja päädyn makuuhuoneen ilmanvaihtoa tehostettiin poistoilmapuhaltimella. Sähköjohdotuksia uusittiin, pistorasioiden määrää lisättiin, valaisinkiinnityksiä uusittiin ja kiinteät valaisimet LEDeiksi ja CAT6 kaapeliyhteyksiä rakennettiin hyödyntämään asennettua valokuitua.

Huonetilojen seinät ja katot käsiteltiin ja maalattiin ja osaan katoista panelit. Yksityiskohtainen remonttidokumentti tilattavissa tarjouksen tekemistä varten.

Alihaka karttaote

 

Tee ostotarjous / pyydä näyttö / lisätieto  omakotitalo Holminiementie 12, 69600 Kaustinen

Kaustisen keskusta asuinpaikkana

Kaustinen, Keski-Pohjanmaalla sijaitseva kunta, tarjoaa asukkailleen monipuolisen ja elinvoimaisen ympäristön, jossa yhdistyvät keskeinen sijainti, kulttuuriperinne, Nikulan ravikeskus ja nyt myös Keliber Oy:n kaivostoiminnan tuomat uudet mahdollisuudet. Tässä tarkempi katsaus Kaustisen vetovoimatekijöihin:

 1. Keskustassa Asuminen: Kaustisen keskusta tarjoaa viihtyisän ja palvelurikkaan asuinympäristön. Keskustan alueelta löytyvät kaikki peruspalvelut, kuten kaupat, koulut, ravintolat, urheilutalo, musiikkilukio ja päiväkodit, kävelyetäisyydellä. Keskustan läheisyys ja sen tarjoamat mukavuudet tekevät arjesta sujuvaa ja miellyttävää.

 2. Kansanmusiikki ja Nikulan Ravikeskus: Kaustinen on tunnettu kansanmusiikkipääkaupunkina, ja sen vuosittaiset kansanmusiikkijuhlat ovat valtakunnallisesti merkittävä tapahtuma. Lisäksi Nikulan ravikeskus tuo alueelle hevosurheilun ja vapaa-ajan toimintaa, mikä lisää alueen houkuttelevuutta.

 3. Keliber Oy:n Kaivostoiminta: Uusi merkittävä taloudellinen ja työllistävä tekijä alueella on Keliber Oy:n kaivostoiminta. Tämä luo Kaustiselle ja sen ympäristökunnille uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua, mikä voi houkutella uusia asukkaita ja sijoittajia alueelle.

 4. Luonto ja Ulkoilumahdollisuudet: Kaustisen ympäristö tarjoaa kauniita luontomaisemia ja monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja vapaa-ajan viettoon. Kallion maasto, alueen luontopolut, pyöräilyreitit ja hiihtoladut tarjoavat erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen.

 5. Elinvoimainen Yhteisö: Kaustinen on tunnettu vahvasta yhteisöllisyydestään ja aktiivisesta kulttuurielämästään. Kunta panostaa asukkaidensa hyvinvointiin ja tarjoaa monipuolisia tapahtumia ja aktiviteetteja.

 6. Sijainti ja Liikenneyhteydet: Kaustinen sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, hyvien liikenneyhteyksien varrella, mikä tekee siitä helposti saavutettavan ja yhdistää sen sujuvasti lähialueiden kaupunkeihin ja palveluihin.

Kaustinen tarjoaa asukkailleen ainutlaatuisen yhdistelmän kulttuuria, luontoa ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia Keliber Oy:n kaivostoiminnan myötä. Keskustan asuminen yhdistettynä alueen kasvavaan taloudelliseen aktiivisuuteen tekee Kaustisesta houkuttelevan vaihtoehdon asumispaikkana niin perheille, työntekijöille kuin sijoittajillekin.

Perho rakennuspaikka Komanne Sienimaa

Perho rakennuspaikka Komanne Sienimaa

ranta järven suunnasta

Perho rakennuspaikka järven rannalla

Hietaniementieltä oikealle kääntyvän Pääahontie 184 kohdalla vapaa rantarakennuspaikka Komanne -järven rannalla. Määräala on pinta-alaltaan 5000 m2 ja rajoittuu Pääahontien jatkeena olevan rakennetun tieuran ja rantaviivan väliin alla olevan kartan ja kaavakartan mukaisesti.

tonttikartta-komanne

tonttikartta-komanne

Määräala myydään hintapyynnöllä 8.000 €.  Lisäksi ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 128 € ja lainhuudon hankkimisen kulut ja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron sekä määräalan lohkomiskulut MML:n hinnaston mukaan

Rantayleiskaavassa määräalan alueella on uusi punaisella merkitty rakennuspaikka vasemmalla olevan mustalla merkityn rakennetun rantarakennuspaikan oikealla puolella. Kaavamerkintä on RA 4 eli myynnissä olevan oikealla puolella Sienimaalla on vielä kaksi uutta kaavanmukaista rakennuspaikkaa. Määräalat ovat isoja vähintään 0,5 ha suuruisia ja suojaisia tontteja, joilla rakennusoikeus on enintään 160 k-m2 alla olevan kaavaotteen mukaisesti.

kaavakartta-komanne

kaavakartta-komanne

kaavamerkinta-komanne

kaavamerkinta-komanne

Perho asuin ja vapaa-ajan kuntana

Perhon kunta tarjoaa rauhallisen ja turvallisen ympäristön, jossa luonto on lähellä. Kunnan palvelut ovat kattavat ja helposti saavutettavissa. Lisäksi Perho on aktiivinen ja yhteisöllinen kunta, jossa järjestetään paljon tapahtumia ja toimintaa kaikenikäisille.  Perho on viehättävä ja aktiivinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla. Se tarjoaa asukkailleen monipuoliset palvelut, kuten koulutusmahdollisuudet, terveydenhuollon, kirjaston ja liikuntamahdollisuudet. Perho on tunnettu myös vireästä yrittäjyydestä ja monipuolisesta tapahtumatarjonnasta. Kunta panostaa erityisesti viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. Luonto on lähellä, ja alueella on erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun, metsästykseen, kalastukseen ja marjastukseen. Perho on myös tunnettu matkailukohde, jossa on paljon nähtävää ja koettavaa.

Lue lisää kunnasta

Tee tarjous Pääahontie 184 69950 Perho vapaa-ajan rantarakennuspaikasta 0,5 ha määräalana alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla.